Cum să realizăm Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă. Cel de al treilea workshop in cadrul proiectului 100 RES communities

Cel de al treilea workshop in cadrul proiectului 100 RES communities
Published by Liliana Topliceanu on 22.11.2013

Problema construcției Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă, a colectării datelor privind consumurile energetice și calculul emisiilor de gaze cu efect de seră a fost subiectul principal al celui de al treilea workshop organizat în cadrul proiectului 100 RES communities.

Comunitățile rurale din județul Bacău au aderat la Convenția Primarilor, sub coordonarea Consiliului Județean Bacău în calitate de coordonator teritorial, ca un grup constituit în cadrul proiectului și intitulat „Județul Bacău pentru Convenția Primarilor” (Bacău County for CoM). În această calitate este necesară elaborarea unui Planului comun de acțiune pentru energie durabilă în termen de un an de la aderare și transmiterea acestui document către biroul de la Bruxelles.

Cum realizăm acest plan, cum colectăm datele cum armonizăm strategiile și intențiile fiecărei localități, au fost teme importante de dezbatere în cadrul întâlnirii realizate la sediul Universității Vasile Alecsandri din Bacău în ziua de 21 noiembrie 2013.

Materialul de bază utilizat a fost ghidul pus la dispoziție pe site-ul de Convenției Primarilor și prezentat din partea Universității Vasile Alecsandri din Bacău, de Liliana Topliceanu și Elena Nechita.  Gazdele întâlnirii au prezentat atât varianta de Plan de acțiune dezvoltată în cadrul proiectului 100 RES cât și cea solicitată de Convenția Primarilor. Amploarea ghidului, complexitatea datelor ce trebuiesc colectate, cele două variante ale PAED –ului chiar și structura în excel a documentelor, au născut discuții aprinse.

Au fost ridicate probleme legate de: determinarea consumului de energie electrică al populației, stabilirea consumului de lemn sau cărbune utilizat în locuințele particulare pentru producerea energiei termice, calculul emisiilor de CO2.

S-a discutat de asemenea despre estimarea consumului de combustibil pentru transportul public intercomunal, localitățile implicate în proiect neavând un sistem de transport local.

Unele dintre probleme au fost clarificate pentru altele s-a dorit a se stabili o altă întâlnire.

În final s-a stabilit ca să se lucreze pe documentul oficial al Convenției Primarilor document necesar a fi trimis la o dată fixă. Fiecare comunitate se va strădui să realizeze cât mai corect inventarul de bază al emisiilor și să puncteze la capitolul Planul de acțiune pentru energie durabilă acel acțiuni pe care vizeză să le realizeze în domeiul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Aceste documente vor fi trimise Consiliului Judetean Bacău și Universității Vasile Alecsandri din Bacău care împreună, le vor însuma și vor realiza și varianta extinsă a documentului, în format text, care va fi publicată pe site-ul Convenței Primarilor.