Avem planuri - cum obţinem banii?

Avem planuri - cum obţinem banii?
Publié par Liliana Topliceanu le 13/10/2014

Reunite în grupul Bacau County for CoM, cele 12 comunități au realizat împreună  Planul de Actiune pentru Energie Durabilă, document ce a fost trimis la Covenant of Mayors. Identificarea surselor financiare necesare realizării lui așa cum  a fost preconizat, până în 2020, a fost un proces care a implicat timp și care are un factor de incertitudine datorită schimbărilor ce pot interveni în politica economică a Uniunii Europene și cea a României.

Principala sursă de finanțare este Programului National de Dezvoltare Rurală prin care se poate accesa sume alocate prin FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR), document elaborat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, detaliază modul concret în care sunt finanţate investiţiile din fondurile europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

            Prin Planul Naţional Strategic 2007 – 2013 şi ulterior prin PNDR s-au conturat patru direcţii (axe) prioritare pentru finanţare prin FEADR :

- Axa I - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic - urmăreşte restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi silvice, dar şi a industriilor prelucrătoare aferente ;

- Axa II - Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale - pune accent pe menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele rurale ale României prin promovarea unui management durabil atât pe suprafeţele agricole, cât şi pe cele forestiere.

- Axa III - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale - vizează gestionarea şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din sectorul agricol către alte sectoare care să le asigure un nivel de trai corespunzător ;

- Axa IV – LEADER – are în vedere implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru îmbunătăţirea guvernării administrative la nivel rural.

            Izolarea termică a clădirilor publice și iluminarea stradală cu panouri fotovoltaice, două din acțiunile implementate s-au realizat cu ajutorul programului Leader.

            Comunitățile rurale pot accesa alte foduri prin proiecte depuse la Administrația Națională a Fondului de Mediu prin intermediul căreia a fost susținută dezvoltarea exploatării surselor regenerabile de energie. Astfel programul “Casa verde ” a avut component care s-au adresat atât administrațiilor publice cât și particularilor. De asemenea prin ANFM sunt susținute proiecte de informare conștientizare și se va accesa un astfel de proiect pentru derularea și în anii următori a campaniilor începute în timpul proiectului 100 RES communities, împreună cu universitatea Vasile Alecsandri din Bacău.

            Cofinanțarea necesară pentru a derula aceste proiecte va fi asigurată de bugetele locale, cu sprijinul Consiliului Judetean Bacău.

            Pentru comunitățile mai îndrăznețe există și variata finanțării prin programele europene recomandate de Covenenat of Mayors, cum sunt ELENA, CIVITAS și chiar Horizont 2020.

            Când îți dorești cu ardoare ceva există întotdeauna o cale de a-l realiza.