Viziunea municipalităţii Šentrupert referitoare la autosuficienţa energetică i-a adus titlul de comunitate RES 100%

Viziunea municipalităţii Šentrupert referitoare la autosuficienţa energetică i-a adus titlul de comunitate RES 100%
Publié par Liliana Topliceanu le 11/10/2014

De la înfiinţarea ei, în 2007, Municipalitatea Šentrupert a investitactiv în furnizarea de energie. În timpul forumului congresului internaţional „Da, putem! Regiuni din Germania, Europa şi din lume arată că RES 100% este azi o realitate”, Šentrupert a fost prima municipalitate slovenă care a primit titlul de Comunitate europeană 100% RES, pe 11 noiembrie 2014.

Doar un pas de la strategie la acţiuni concrete

În 2009, Consiliul Municipal a adoptat un concept energetic local. El descrie felul în care se poate creşte gradul de conştientizare publică şi cultura energetică a consumatorilor şi include măsuri pentru eficienţa energetică şi introducerea unor soluţii energetice noi. În acord cu Planul de Acţiune, s-a instituit o poziţie de manager energetic care să răspundă de contabilizarea energetică şi de activităţile pentru utilizarea surselor de energie regenerabilă (RES) şi pentru eficienţa energetică (EE). Datele obţinute din contabilizarea energetică au contribuit deja la rezultate pe termen scurt şi lung şi una dintre aceste activităţi este sistemul de încălzire pe bază de biomasă lemnoasă.

La sfârşitul lui august 2014, Planul de Acţiune pentru Energia Sustenabilă (SEAP) a fost confirmat de către membrii consiliului municipal din Šentrupert. Ei plănuiesc să reducă emisiile de CO2 cu 20 de procente până în 2020. Municipalitatea a fost răsplătită cu premiul En.Občina 2012 pentru municipalitatea cea mai eficientă energetic.

 

Totul începe cu educaţia

În cadrul conceptului energetic local, Municipalitatea din Šentrupert a decis să îmbunătăţească calitatea încălzirii corpurilor de clădire ale Şcolii Primare din Šentrupert, împreună cu sala de sport şi noua grădiniţă. Investiţia planificată pentru îmbunătăţirea sistemului de încălzire a constat în plasarea la subsolul noii grădiniţe a unui boiler în care se foloseşte biomasă de lemn. Astfel, emisiile de CO2 au fost reduse cu 131 tone pe an. În august 2010, a fost finalizată prima grădiniţă complet eficientă energetic pe bază de lemn.

 

Lucrul la cel mai mare complex din municipalitate: penitenciarul

În acest an, a fost implementat boilerul din complexul penitenciarului Dob. Ei sunt acum încălziţi dintr-o sursă de energie regenerabilă locală – aşchii de lemn. Penitenciarul Dob, care este de fapt cel mai mare complex al municipalităţii, este, de asemenea, şi cel mai mare consumator de energie şi cel mai mare producător de apă uzată. Aproape 900 de oameni trăiesc şi locuiesc zilnic acolo. Potrivit primarului Gole, boilerul este doar o bucată din întregul mozaic şi o parte din aşa-numita economie integral verde a comunităţii lor locale.

 

 

 

 

Structurarea lanţului de furnizare a lemnului şi crearea de slujbe

 

În vară a fost pornită şi o unitate de cogenerare – producere simultană de electricitate şi căldură în sistemul alimentat cu aşchii de lemn. În primăvară, la finalul sezonului de încălzire, biomasa de lemn furnizată de mediul înconjurător local prin punerea în legătură a proprietarilor de parcele de pădure din Valea Mirna a înlocuit furnizorul precedent – compania Biomass. Asta va duce la economii de până la 200.000 euro pe an.

A treia fază a sistemului e legată de construirea unei sere pentru producerea a 3000 de tone de tomate pe an pe o suprafaţă de 4,5-5 hectare – pentru a satisface nevoile de autosuficienţă alimentară, în special la legume. Căldura va fi produsă şi furnizată de o companie publică, Energetika Šentrupert, care va oferi 50 de noi slujbe.

Aşchiile de lemn pentru încălzirea complexului închisorii vor fi produse din deşeurile de lemn rămase în urma procesului de prelucrare a lemnului din centrul Šentrupert. Acesta va fi plasat în fosta cazarmă numită Puščava, unde sunt deţinuţii de la secţia deschisă. Ei vor fi şi angajaţii acestui centru. E planificat să fie finalizat în 2015 şi va constitui cel mai lung lanţ finalizat de procesare a lemnului de pădure din Slovenia. Slujbele nou create vor produce elemente structurale de lemn, produse de tâmplărie semifabricate, produse finale... din material lemnos brut. Deşeurile lemnoase vor fi reciclate în aşchii de lemn, brichete, peleţi, care vor servi drept combustibil pentru producerea căldurii şi a energiei.